Witamy Państwa na głównej stronie Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów WM PG!

Obecna Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów została utworzona w roku 1945 jako Katedra Elementów Maszyn, potem przechodziła różne zmiany organizacyjne. Od roku 1994 funkcjonowała pod nazwą Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (KKiEM). W wyniku dalszej restrukturyzacji, w roku 2010, Katedra KKiEM została połączona z Katedrą Pojazdów i Maszyn Roboczych, i otrzymała obecną nazwę - Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Kierownikiem jej został prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG. W ramach Katedry KMiP wydzielono trzy zakłady: Zakład Inżynierii Medycznej (pod kier. dr. hab. inż. Szymona Grymka, prof. nadzw. PG), Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (pod kier. prof. dr. hab. inż. Michała Wasilczuka, prof. zw. PG) oraz Zakład Pojazdów (pod kier. prof. dr. hab. inż. Jerzego Ejsmonta, prof. zw. PG).

Główne obszary działalności naukowo-dydaktycznej Katedry to: inżynieria łożyskowania, tribologia, projektowanie, konstrukcja i eksploatacja maszyn, komputerowo wspomagane prace inżynierskie.

 

Data aktualizacji: 2020-05-30 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza