Imię i Nazwisko:  Jacek Bogusław Siwek
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca - na emeryturze
Telefon:  +48 58 347-16-29
Pokój: 210A w Gmachu Głównym
E-mail:  bosiw@pg.gda.pl

Specjalizacja: 

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2017-01-19 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza