Imię i Nazwisko:  Jerzy Sadaj
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca - na emeryturze
Telefon: 
Pokój:
E-mail: 

Specjalizacja: 

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2016-11-04 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza