Imię i Nazwisko:  Grzegorz Ronowski
Stopień/Tytuł:  Dr hab. inż.
Stanowisko:  Profesor nadzw. PG
Telefon:  +48 58 347-23-47
Pokój:  430 w budynku Wydz. Mechanicznego (budynek 40, ul. Siedlicka 1 w Gdańsku)
E-mail:  gronowsk@pg.gda.pl

Specjalizacja:  pojazdy samochodowe

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacji Maszyn

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2019-07-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza