Imię i Nazwisko:  Zbigniew Rompczyk
Stopień/Tytuł:  Mgr inż.
Stanowisko:  Wykładowca
Telefon:  +48 58 347-19-69
Pokój:  324 w budynku Wydz. Mechanicznego (budynek 40, ul. Siedlicka 1 w Gdańsku)
E-mail:  zrompczy@pg.gda.pl

Specjalizacja: 

Dyscyplina naukowa:

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-07-12 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza