kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

przedmioty wybieralne kierunkowe:

 • Podstawy niezawodności systemów technicznych
 • Podstawy niezawodności systemów technicznych
 • Komputerowe projektowanie maszyn z wykorzystaniem modelowania 3D - laboratorium

 

przedmioty wybieralne specjalności:

 

 • Inżynieria łożyskowania w energetyce
 • Inżynieria łożyskowania w energetyce
 • Nowoczesne napędy mechaniczne - wykład
 • Nowoczesne napędy mechaniczne - projekt
 • Tribologia i tribotechnika - wykład, laboratorium

 

 • Badania, eksploatacja i diagnostyka przepływowych instalacji przesyłowych
 • Obliczeniowa analiza części maszyn
 • Nowoczesne systemy projektowania w oparciu o przestrzenne modelowanie elementów maszyn
 • Podstawy eksploatacji urządzeń mechanicznych
 • Wspomaganie komputerowe w projektowaniu maszyn I
 • Wspomaganie komputerowe w projektowaniu maszyn II

 

 

Data aktualizacji: 2016-07-25 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza