Projekty modyfikacji pontonów platform wiertniczych "Petrobaltic" i "Baltic Beta"

(dla Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu PETROBALTIC)

W okresie 1997 - 2004 wykonano kilka projektów modyfikacji konstrukcji pontonów platform. Między innymi projekt wzmocnień burt slotu platformy Petrobaltic, projekt fundamentowania kolumny deaeratora wody morskiej na pokładzie platformy Baltic Beta, projekt wzmocnień pokładu i fundamentowania pod elementy systemu energetycznego i systemu sprężania gazu naturalnego (instalacja obróbki gazu, kompresor z wyposażeniem, generator elektryczny napędzany turbiną gazową, odzysknicowa, wytwornica pary technologicznej, rurociągi). Ostatni z wymienionych projektów zrealizowano w roku 2002 a całość systemu została ostatecznie uruchomiona w roku 2003 i jest obecnie w ciągłej eksploatacji. We wszystkich projektach wykonywano analizy wytrzymałościowe metodą elementów skończonych. Projekty były weryfikowane i zatwierdzane przez PRS.

 

Konstrukcja naprawcza dla uszkodzonej przez sztorm platformy głowicowej przeznaczona do montażu podwodnego przez nurków na głębokości do 57 m

Więcej informacji: dr hab. inż. Jacek Łubiński

 

Data aktualizacji: 2019-03-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza