Kierownicy

prof. dr hab. inż.
Michał Wasilczuk

prof. zw. PG

kierownik Katedry KMiP

kierownik Zespołu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

dr hab. inż.
Szymon Grymek

adiunkt

kierownik Zespołu Inżynierii Medycznej

prof. dr hab. inż.
Jerzy Ejsmont

prof. zw. PG

kierownik Zespołu Pojazdów


Zespół Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

prof. dr hab. inż.
Michał Wasilczuk

prof. zw. PG

kierownik Katedry

kierownik Zespółu

prof. dr hab. inż.
Jan Sikora

prac. emeryt.

doc. dr inż.
Olgierd Olszewski

prac. emeryt.

dr hab. inż.
Waldemar Karaszewski

prof. nadzw. PG

dr hab. inż.
Artur Olszewski

adiunkt

dr hab. inż.
Michał Wodtke

adiunkt

dr inż.
Jacek Czyżewicz

adiunkt

dr inż.
Rafał Gawarkiewicz

starszy wykładowca

dr inż.
Krzysztof Druet

prac. emeryt

dr inż.
Jan Kłopocki

prac. emeryt.

dr inż.
Wojciech Majewski

prac. emeryt.

dr inż.
Jerzy Sadaj

prac. emeryt.

dr inż.
Bogusław Siwek

prac. emeryt.

mgr inż.
Zbigniew Gadomski

prac. emeryt.

mgr inż.
Alojzy Rigall

prac. emeryt.

mgr inż.
Antoni Chrzan

prac. emeryt.

mgr inż.
Bartosz Bastian

asystent

mgr inż.
Justyna Zorn

doktorantka


Zespół Inżynierii Medycznej

dr hab. inż.
Szymon Grymek

adiunkt

kierownik Zespółu

prof. dr hab. inż.
Antoni Neyman

prac. emeryt.

prof. dr hab. n. med.
Janusz Siebert,

prof. zw. PG, GUMed

dr inż.
Paweł Romanowski

prac. emeryt.

dr hab. inż.
Jacek Łubiński

adiunkt

dr inż.
Katarzyna Zasińska

adiunktka

dr inż.
Leszek Dąbrowski

starszy wykładowca

dr inż.
Grzegorz Rotta

starszy wykładowca

mgr inż.
Marek Łubniewski

wykładowca

mgr inż.
Katarzyna Mazur

asystentka


Zespół Pojazdów

prof. dr hab. inż.
Jerzy Ejsmont

prof. zw. PG

kierownik Zespółu

dr hab. inż.
Stanisław Taryma

prof. nadzw. PG

dr hab. inż.
Grzegorz Ronowski

prof. nadzw. PG

dr inż.
Ryszard Kościelny

prac. emeryt.

dr hab. inż.
Piotr Mioduszewski

prof. nadzw. PG

dr inż.
Ryszard Woźniak

starszy wykładowca

mgr inż.
Zbigniew Rompczyk

wykładowca

mgr inż.
Wojciech Owczarzak

asystent

mgr inż.
Sławomir Sommer

asystent


Sekretariat

Agnieszka Dróżka

specjalistka


Laboratorium Katedry

mgr inż.
Jerzy Gliwiński

specjalista

inż.
Mirosław Jarzembowski

prac. emeryt.


Jacek Łuczywo

technolog

mgr inż.
Marcin Wilga

prac. emeryt.

 

 

Data aktualizacji: 2019-07-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza