Tematyka Rodzaje prac
Ekspertyzy, wydawanie opinii o innowacyjności Wykonywanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego maszyn i urządzeń. Poszukiwanie przyczyn awarii, modyfikacje konstrukcji maszyn.
Analiza konstrukcji maszyn, obliczenia MES Analiza i optymalizacja konstrukcji maszyn (lub ich elementów) z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).
Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie, nietypowych maszyn i urządzeń (w tym stanowisk badawczych do wykonywania prób, testów, kontroli jakości itp.).

 

Wykonywanie prototypów zaprojektowanych urządzeń i ich wdrażanie.

Projektowanie konstrukcji stalowych Projektowanie prototypowych konstrukcji stalowych wykorzystywanych przy wydobyciu i przetwarzaniu ropy naftowej na morzu.

 

Analizy stanu naprężeń i odkształceń w istniejących konstrukcjach stalowych wykorzystywanych na morzu.

Inżynieria łożyskowania Badania łożysk (eksploatacyjne oraz na własnych stanowiskach badawczych).

 

Projektowanie i modernizacja węzłów łożyskowych, zwłaszcza łożysk ślizgowych wzdłużnych i poprzecznych.

Projektowanie łożysk nietypowych. Ocena stanu technicznego łożysk, doradztwo, ekspertyzy.

Wykonywanie zaprojektowanych łożysk przez wypróbowane firmy.

Nadzór nad wykonaniem, montażem i rozruchem.

Tarcie,zużycie i smarowanie Analiza i dobór materiałów łożyskowych do nietypowych węzłów tarcia (np. materiałów bezsmarowych lub do smarowania wodą).
Obliczeniowa ocena rurociągów Wyznaczanie stanu naprężeń w rurociągach zdeformowanych lub z wadami korozyjnymi (metodą elementów skończonych, ale także wg ASME i DNV).

 

 

Data aktualizacji: 2019-03-04 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza