Metodyka obliczania naprężeń w ścianach rurociągu, wynikających z deformacji i ubytków korozyjnych na podstawie badań tłokami inteligentnymi

dla Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury

Więcej informacji: dr inż. Leszek Dąbrowski

W oparciu o teorię cienkich powłok Fluggego opracowano metodykę obliczania naprężeń w ściankach rurociągu na podstawie danych o deformacji, określonych na drodze wewnętrznej inspekcji rurociągu inteligentnym tłokiem pomiarowym Kalibrak. Analiza w zakresie liniowym, uwzględnia możliwości tłoka pomiarowego oraz ciśnienie w rurociągu. W oparciu o w/w metodykę opracowano program komputerowy do określania przestrzennego rozkładu współczynnika bezpieczeństwa rurociągu, związanego z deformacją, który wdrożono w PERN PRZYJAŹŃ w Płocku.

 

Data aktualizacji: 2019-03-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza