Imię i Nazwisko:  Marek Łubniewski
Stopień/Tytuł:  Mgr. inż.
Stanowisko:  Wykładowca
Telefon:  +48 58 347-28-08
Pokój:  221 w Gmachu Głównym
E-mail:  mlubniew@pg.edu.pl

Specjalizacja:  

Dyscyplina naukowa:

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-06-08 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza