Imię i Nazwisko:  Ryszard Kościelny
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca - na emeryturze
Telefon:  +48 58 347-21-29
Pokój:  323 w budynku Wydz. Mechanicznego (budynek 40, ul. Siedlicka 1 w Gdańsku)
E-mail:  rkosciel@pg.gda.pl

Specjalizacja:  maszyny robocze ciężkie, transport

Dyscyplina naukowa:

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-07-12 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza