Modernizacja korpusu łożyska wzdłużnego elektrowni wodnej Dychów

Więcej informacji: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nadzw. PG

na podstawie obliczeń MES korpus łożyska

W zmodernizowanym łożysku zastosowano dodatkowy element sprężysty poprawiający rozkład obciążenia na poszczególne klocki łożyskowe

Natomiast kształt szczeliny smarowej w pracy hydrodynamicznej z uwzględnieniem odkształceń termosprężystych klocka. Poniżej deformacje podczas pracy hydrostatycznej

 

Symulacja przepływu oleju w korpusie łożyska - efekt działania pompy wiskotycznej - pierścienia pompującego.

Opracowano i zweryfikowano proste modele obliczeniowe umożliwiające projektowanie pierścieni pompujących. Praca dla Alstom Hydro (Birr Szwajcaria)

Więcej informacji: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nadzw. PG

Opracowano nową metodę diagnostyki dużych łożysk wzdłużnych oparta o IHCP (odwrotne zagadnienie w przepływie ciepła). Metoda umożliwia odtworzenie temperatury na powierzchni ślizgowej w oparciu o pomiary wewnątrz segmentu oraz obliczanie strumienia ciepła przepływającego przez klocek.

Na zlecenie Andritz Hydro (Austria) opracowano algorytmy, projekt segmentu pomiarowego i opracowano wyniki pomiarów w oddawanej do użytku elektrowni wodnej we Włoszech.

Rozkład temperatury powierzchni ślizgowej podczas pracy hydrodynamicznej

Obraz diagnostyczny hydrostatycznej pracy łożyska

 

Projekt i wdrożenie zewnętrznego układu chłodzenia w hydrozespole elektrowni szczytowo pompowej Porąbka Żar

Więcej informacji: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nadzw. PG

W zewnętrznym układzie chłodzenia wykorzystano płytowy wymiennik ciepła

Zaprojektowano także nowy sposób doprowadzania schłodzonego oleju w pobliże klocków łożyskowych

W wyniku skuteczniejszego chłodzenia wyraźnemu obniżeniu uległy temperatury łożyska wzdłużnego. Efekt modernizacji układu chłodzenia - temperatury klocka łożyskowego w funkcji temperatury wody chłodzącej wyższe przed modernizacją (czerwony) i niższe po modernizacji (zielony)

Efekt modernizacji - temperatura łożyska w różnych stanach pracy maszynie Hz-1 (z dotychczasowym układem chłodzenia) i w Hz-2 (z układem zmodernizowanym)

 

Modernizacja łożysk prowadzących elektrowni wodnej Porąbka Żar

Więcej informacji: dr hab. inż. Artur Olszewski

 

Badania łożysk silników spalinowych w laboratorium KKiEM

Więcej informacji: dr inż. Artur Olszewski

 

Ekologiczne łożysko smarowane wodą turbiny elektrowni wodnej zaprojektowane w KKiEM

Więcej informacji: dr hab. inż. Artur Olszewski

 

Badania bezsmarowych łożysk ślizgowych

Więcej informacji: dr inż. Artur Olszewski

 

Projekt i wdrożenie antywibracyjnego łożyska poprzecznego typu Y przeznaczonego głównie dla turbin parowych

dla ALSTOM Power

Opracowano i wdrożono zupełnie nową konstrukcję poprzecznego łożyska ślizgowego typu Y. Łożysko to charakteryzuje się znacznie korzystniejszymi właściwościami filmu olejowego w porównaniu do dotychczas stosowanych wielopowierzchniowych łożysk poprzecznych. Wynalazek oryginalnego łożyska został opatentowany. Wdrożono kilka łożysk typu Y do turbin 78-200 MW.

 

Modernizacja łożysk generatora 150MW

dla ABB Generation Vasteras - Szwecja

Opracowano i wdrożono technologię i metodykę projektowania łożysk samonastawnych na teflonowej czaszy kulistej. Skojarzenie stal - teflon zapewnia zachowanie minimalnego współczynnika tarcia pomiędzy panwią i korpusem, co gwarantuje uzyskanie równoległości czopa i panwi podczas pracy.

 

Opracowanie łożysk antywibracyjnych przekładni szybkoobrotowych

dla MAAG, ABB Marine

Opracowano projekt łożysk antywibracyjnych z tamą hydrodynamiczną do szybkoobrotowych przekładni RBTL wykonywanych przez ABB Marine.

 

Opracowanie zmodernizowanych łożysk klatki walcarki

dla Huty Częstochowa S.A

Opracowano projekt zmodernizowanych łożysk walcarki. Zwiększono trwałość łożysk i wprowadzono system wymiennych panewek skracając czas remontów.

 

Data aktualizacji: 2019-03-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza