Imię i Nazwisko:  Rafał Gawarkiewicz
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  St. wykładowca
Telefon:  +48 58 347-28-27, 347-19-37 (nie rozwiązuję spraw/problemów studenckich przez tel.)
Pokój:  207 w Gmachu Głównym
E-mail:  gawar@pg.edu.pl

Specjalizacja: Budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria łożyskowania. W szczególności: prace konstrukcyjno-projektowe, obliczenia i analizy, w tym także z wykorzystaniem MES

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-09-21 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza