Badania stanu technicznego i stopnia zużycia łożyska wieńcowego ładowarko zwałowarki węgla ŁZKS - 1000 oraz obliczenia elementów konstrukcji ustrojów nośnych za pomocą metody elementów skończonych (MES) - na zlecenie PPŁS Port Północny

Więcej informacji: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG

 

 

Ocena bezpieczeństwa zdeformowanego węzłów ładowarki statkowej i możliwości jego naprawy - na zlecenie PPŁS Port Północny

Więcej informacji: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG

Rozkłady naprężeń dla wybranych dwóch węzłów ramy ładowarki:

 

Ocena stanu technicznego młynów, wykonana na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A

Więcej informacji: dr hab. inż. Jacek Łubiński

Widok ogólny oraz model komputerowy geometrii walczaka młyna przeznaczonego do rozdrabniania rudy miedzi oraz model walczaka:

Przygotowanie przekładni głównej młyna do rozdrabniania rudy (KGHM Polska Miedź S.A.) do pomiaru zużycia zębów - zmywanie smaru.

Pomiar stanu czopa łożyska głównego młyna do rozdrabniania rudy (KGHM Polska Miedź S.A.) przy pomocy specjalnie zaprojektowanego i wykonanego narzędzia. Ocena zużycia średnicowego i błędów kształtu wynikających z nierównomiernego zużycia.

 

Data aktualizacji: 2019-03-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza