Imię i Nazwisko:  Druet Krzysztof
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca - na emeryturze
Telefon:  +48 58 347-17-56 (347-26-93)
Pokój:  457 (210B) w Gmachu Głównym
E-mail:  kdruet@pg.edu.pl

Specjalizacja:  podstawy konstrukcji maszyn, tribologia

Dziedzina naukowa: Budowa i Eksploatacji Maszyn

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-09-21 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza