Pomoce do napędów specjalnych

  • Urządzenie do badania tarcia ślizgowego w ruchu postępowo-zwrotnym - instrukcja

 

UWAGA 1: w przypadku błędu "nie znalezienia zasobu", prosimy przejść do archiwalnej strony naszej Katedry: http://www.kkiem.mech.pg.gda.pl.
UWAGA 2: w przypadku błędu "nie znalezienia zasobu", prosimy o pomoc i zgłoszenie tego błędu do helpdesku (który nad "zawodnością" linków pracuje już od 2014 roku!?). Kopia zgłoszenia kierowana będzie także do administratora naszej strony. Dziękujmy.

 

Data aktualizacji: 2016-09-26 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza