Pomoce do laboratorium CAD

Wzór arkusza rysunku techn. A4 z tabelką [AutoCAD 14 i wyższe], autor dr inż. J.B. Siwek (pobieranie tego dokumentu nastąpi ze starej strony WWW Katedry)

Tabelka rysunkowa [AutoCAD 14 i wyższe], autor dr inż. J.B. Siwek (pobieranie tego dokumentu nastąpi ze starej strony WWW Katedry)

Wzory arkuszy rysunków techn. z tabelką [AutoCAD 14 i wyższe], autor dr inż. A. Olszewski (pobieranie tego dokumentu nastąpi ze starej stronie WWW Katedry)

 

UWAGA 1: z uwagi na ograniczenia systemu, w którym tworzona jest ta strona, po kliknięciu niektórych linków nastąpi przekierowanie do archiwalnej strony Katedry: http://www.kkiem.mech.pg.gda.pl/dydaktyka/pomoce_dyd/pd_do_cad.html. Jeśli przekierowanie nie zadziała, prosimy przejść do archiwalnej strony naszej Katedry: http://www.kkiem.mech.pg.gda.pl.
UWAGA 2: w przypadku błędu "nie znalezienia zasobu", prosimy o pomoc i zgłoszenie tego błędu do helpdesku (który nad "zawodnością" linków pracuje już od 2014 roku!?). Kopia zgłoszenia kierowana będzie także do administratora naszej strony. Dziękujmy.

 

Data aktualizacji: 2018-08-10 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza