Pomoce do laboratorium CAD

Wzór arkusza rysunku techn. A4 z tabelką do programu AutoCAD 14 (i wyżej), autor dr inż. R. Gawarkiewicz (pobieranie tego dokumentu nastąpi ze starej strony WWW Katedry)

Tabelka rysunkowa do programu AutoCAD 14 (i wyżej), autor dr inż. R. Gawarkiewicz (pobieranie tego dokumentu nastąpi ze starej strony WWW Katedry)

Tabelki rysunkowe do programu Inventor 2010 (i wyżej) - są tu dwie tabele (do wyboru): jedna z drobnymi modyfikacjami tabeli 'ISO' (wg standardu Inventora), druga - zgodna z powyższą tabelą do AutoCADa , autor dr inż. R. Gawarkiewicz (pobieranie tego dokumentu nastąpi ze starej strony WWW Katedry)

Wzory arkuszy rysunków techn. z tabelką do programu AutoCAD 14 (i wyżej), autor dr hab. inż. A. Olszewski (pobieranie tego dokumentu nastąpi ze starej stronie WWW Katedry)

 

UWAGA 1: z uwagi na ograniczenia systemu, w którym tworzona jest ta strona, po kliknięciu niektórych linków nastąpi przekierowanie do archiwalnej strony Katedry: http://www.kkiem.mech.pg.gda.pl/dydaktyka/pomoce_dyd/pd_do_cad.html. Jeśli przekierowanie nie zadziała, prosimy przejść do archiwalnej strony naszej Katedry: http://www.kkiem.mech.pg.gda.pl.
UWAGA 2: w przypadku błędu "nie znalezienia zasobu", prosimy o pomoc i zgłoszenie tego błędu do helpdesku (który nad "zawodnością" linków pracuje już od 2014 roku!?). Kopia zgłoszenia kierowana będzie także do administratora naszej strony. Dziękujmy.

 

Data aktualizacji: 2018-08-10 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza