Imię i Nazwisko:  Czyżewicz Jacek
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:+48  58 347-15-59
Pokój:  204 w Gmachu Głównym
E-mail: jaccyze@pg.edu.pl

Specjalizacja:  

Dziedzina naukowa: Budowa i Eksploatacji Maszyn

 

Tableau wszystkich pracowników Katedry

 

Data aktualizacji: 2018-06-08 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza