Platforma bezzałogowa podtrzymująca zagłowiczenia eksploatacyjne otworów czerpalnych i technologicznych na złożu ropy naftowej na morzu Bałtyckim

Prace nad projektem prowadzone były przez pracowników Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów oraz Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.

Więcej informacji: dr hab. inż. Jacek Łubiński

 

Projekt nowego sprzęgła z kołnierzami nastawnymi giętnie, wdrożony w elektrowni wodnej Myczkowce

Więcej informacji: dr hab. inż. Artur Olszewski

 

Obliczenia modernizowanego sprzęgła podatnego giętnie wdrożonego w elektrowni wodnej Podgaje

Więcej informacji: dr inż. Rafał Gawarkiewicz

Analiza naprężeń i deformacji węzła łożyskowego (do ekspertyzy przyczyn zniszczenia wielkogabarytowego łożyska tocznego)

Więcej informacji dot. symulacji: dr inż. Rafał Gawarkiewicz

 Przykładowy model do symulacji oraz obraz deformacji promieniowych

 

Analiza (przy wykorzystaniu MES) naprężeń oraz granicy strukturalnej stateczności rurociągu w warunkach zadanych obciążeń

Więcej informacji dot. symulacji: dr inż. Rafał Gawarkiewicz

 

Obliczeniowa symulacja działania sprężystego styku

(dla EATON Gdańsk - obecnie DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS)

Więcej informacji: dr inż. Leszek Dąbrowski

Przeprowadzono obliczenia programem ANSYS symulacji sprężyny samochodowego przełącznika świateł w procesie technologicznym z uwzględnieniem efektów plastyczności. Wyznaczono ugięcie, które należy nadać stykowi w procesie technologicznym tak, aby podczas pracy siła docisku styku do bieżni była zgodna z wymaganiami. Przeprowadzono obliczenia wpływu tolerancji wykonania i rozrzutu właściwości materiałowych na siłę docisku styku przełącznika elektrycznego do bieżni podczas pracy. Wyniki wykazały, że wpływ rozrzutu właściwości materiałowych jest mniejszy niż wpływ tolerancji wykonania elementów styku. Przedstawiono propozycje działań umożliwiających uzyskanie pożądanego zakresu sił docisku styku.

 

Data aktualizacji: 2019-03-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza