Lista członków Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

 

Oddział Pomorski z siedzibą w Gdańsku

 

Imię i nazwisko

Bolesław Augustyniak  

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr hab. inż., prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Stos., 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. 583471495, e- mail: bolek@mifgate.mif.pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2010

Specjalność naukowa i zawodowa

Fizyka ciała stałego, badania nieniszczące

 

Imię i nazwisko

Jolanta Baranowska

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr hab. inż., prof. nadzw. ZUT

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel. 914494698, e-mail: Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

 

Specjalność naukowa i zawodowa

 

 

Imię i nazwisko

Adam Barylski

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr hab.inż., prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji,

80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. 583471982,

583472798, fax (58) 3471025, e-mail: abarylsk@ pg.gda.pl.

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1997

Specjalność naukowa i zawodowa

Obróbka skrawaniem, docieranie, materiały narzędziowe

 

Imię i nazwisko

Henryk Bugłacki

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr hab. inż., prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Katedra Materiałoznawstwa Okrętowego i Oceanotechnicznego, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12, tel. 583471479, 583471743, 583471743, fax. 583414712,

e-mail: henbug@pg.gda.pl.

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1997

Specjalność naukowa i zawodowa

Metaloznawstwo, materiały konstrukcyjne, okrętowe

 

Imię i nazwisko

Mirosław Czechowski

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów, 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87, tel. 586901346, e-mail: czecho@am.gdynia.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1998, Sekretarz Zarządu Oddziału

Specjalność naukowa i zawodowa

Materiałoznawstwo, spawalnictwo

 

Imię i nazwisko

Tomasz Dyl

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów, 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87, tel. 586901249, e-mail: dylu@am.gdynia.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2005

Specjalność naukowa i zawodowa

Obróbka plastyczna, materiałoznawstwo

 

Imię i nazwisko

Stanisław Dymski

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Akademia Techniczno-Rolnicza, Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej, Al. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2000

Specjalność naukowa i zawodowa

budowa i eksploatacja maszyn

 

Imię i nazwisko

Janusz Grabian

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr hab. inż., prof. nadzw. AM

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Akademia Morska, Instytut Podstawowych Nauk Technicznych, ul. Podgórna 51/53, 70-205 Szczecin, tel. 914318659,

Data przyjęcia, funkcja w PTM

 

Specjalność naukowa i zawodowa

 

 

Imię i nazwisko

Krystyna Imielińska

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. 583472762, fax. 583471025 , e-mail: kimielin@pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1997

Specjalność naukowa i zawodowa

materiałoznawstwo, materiały kompozytowe, pękanie

 

Imię i nazwisko

Alicja Krella

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Pracownia Kawitacji Ośrodka Mechaniki Cieczy, 80-231 Gdańsk, ul. Fiszera 14, tel. 586995235, e-mail: alicja.krella@imp.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

 

Specjalność naukowa i zawodowa

 

 

Imię i nazwisko

Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż., st. wykładowca

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. 583471701, fax. 583471025, e-mail: kkrzysztof@pg.gda.pl.

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1997

Specjalność naukowa i zawodowa

Materiałoznawstwo

 

Imię i nazwisko

Jerzy Łabanowski

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. 583471601, fax. 583471025, e-mail: jlabanow@pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1997, wiceprzew.  Oddziału

Specjalność naukowa i zawodowa

Materiałoznawstwo, technologie spajania, korozja naprężeniowa

 

Imię i nazwisko

Beata Majkowska

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12, tel. 583471796, fax. 3471815

e-mail: bmajkows@mech.pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2009, członek Komisji Rewizyjnej

Specjalność naukowa i zawodowa

Materiałoznawstwo, inżynieria powierzchni

 

Imię i nazwisko

Piotr Myśliński

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Koszalińska, Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15, tel. 94427881, fax. 94426753, e-mail: myslinsk@lew.tu.koszalin.pl.

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1997, przew. Komisji Rewizyjnej Oddziału

Specjalność naukowa i zawodowa

inżynieria powierzchni

 

Imię i nazwisko

Jerzy Nowacki

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Prof. dr hab. inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel. 914494751, e-mail: Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2003

Specjalność naukowa i zawodowa

Spawalnictwo

 

Imię i nazwisko

Agnieszka Ossowska

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12, tel. 58347, fax. 3471815, e-mail: agnieszka.ossowska@mech.pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

 

Specjalność naukowa i zawodowa

Materiałoznawstwo, korozja naprężeniowa, inżynieria biomateriałów

 

Imię i nazwisko

Eugeniusz Ranatowski

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Prof. dr hab. inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Akademia Techniczno-Rolnicza, Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej, Al. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, eugeniusz.ranatowski@utp.edu.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2000

Specjalność naukowa i zawodowa

metaloznawstwo, niszczenie wodorowe, spawalnictwo

 

Imię i nazwisko

Anna Rehmus-Forc

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

ALSTOM Power Sp. z o.o.  82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2,

tel: 239-11-64(055), e-mail: anna.rehmus-forc@power.alstom.com

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2005, członek Zarządu Oddziału

Specjalność naukowa i zawodowa

Inżynieria materiałowa

 

Imię i nazwisko

Wojciech Sadowski

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Prof. dr hab. inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12,

tel. 583471832, e-mail: wosa@mif.pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1997

Specjalność naukowa i zawodowa

Fizyka metali

 

Imię i nazwisko

Tomasz Seramak

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12, tel. 583471119, fax. 3471815, e-mail: tseramak@mech.pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

 

Specjalność naukowa i zawodowa

Materiałoznawstwo, przetwórstwo tworzyw sztucznych, synteza materiałów porowatych

 

Imię i nazwisko

Waldemar Serbiński

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12, tel.(58) 3471962, fax. (58) 3471025

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1999, Członek Zarządu Oddziału (2004-2007)

Specjalność naukowa i zawodowa

inżynieria powierzchni, materiałoznawstwo

 

Imię i nazwisko

Monika Smajdor

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Katedra Materiałoznawstwa Okrętowego i Oceanotechnicznego, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12, tel.   , e-mail: msma@pg.gda.pl.

Data przyjęcia, funkcja w PTM

 

Specjalność naukowa i zawodowa

metaloznawstwo, materiały konstrukcyjne, okrętowe

 

Imię i nazwisko

Hanna Smoleńska

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12, tel. 583472297, fax. 583471025, e-mail: hsmolens@pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1997

Specjalność naukowa i zawodowa

materiałoznawstwo, korozja gazowa, metalurgia proszków

 

Imię i nazwisko

Sylwia Sobieszczyk

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż., prodziekan ds. kształcenia

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Mechatroniki, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. 583472566, 583472867, 666055621, e-mail: ssobiesz@pg.gda.pl.

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2009, członek Zarządu Oddziału

Specjalność naukowa i zawodowa

Inżynieria biomateriałów, warstwy i powłoki, biomechanika

 

Imię i nazwisko

Robert Starosta

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, KMOiTR, ul. Morska 82-87, 81-225 Gdynia, tel. 6901249, e-mail: starosta@am.gdynia.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2004

Specjalność naukowa i zawodowa

Obróbka powierzchniowa

 

Imię i nazwisko

Marek Szkodo

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr hab. inż., prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12, tel. 583472297, fax. 583471025, e-mail: mszkodo@pg.gda.pl.

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1999

Specjalność naukowa i zawodowa

materiałoznawstwo, kawitacja

 

Imię i nazwisko

Tadeusz Szykowny

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Katedra Inżynierii Materiałowej, 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. Kaliskiego 7, tel. 5234808781, 523408728, e-mail: tadeusz.szykowny@utp.edu.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1997

Specjalność naukowa i zawodowa

Metaloznawstwo

 

Imię i nazwisko

Beata Świeczko-Żurek

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, KIM, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, tel. 583472698, fax. 583471815, e-mail: beazurek@mech.pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

2004

Specjalność naukowa i zawodowa

Materiałoznawstwo, inżynieria biomateriałów

 

Imię i nazwisko

Małgorzata Trepczyńska-Łent

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Dr inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Katedra Inżynierii Materiałowej, 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. Kaliskiego 7, tel. 523408719,

e-mail: malgorzata.trepczynska-lent@utp.edu.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1999

Specjalność naukowa i zawodowa

Materiałoznawstwo, obróbka cieplna

 

Imię i nazwisko

Mieczysław Wysiecki

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Prof. dr hab. inż.

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel. 914494779, e-mail: Mieczysław.Wysiecki@zut.edu.pl

 

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1995, członek honorowy

Specjalność naukowa i zawodowa

Materiały narzędziowe

 

Imię i nazwisko

Andrzej Zieliński

Tytuł / stopień naukowy, stanowisko

Prof. dr hab. inż., prof. zw., kierownik katedry i zakładu, prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych

Miejsce pracy,

adres służbowy, telefon,

e-mail, strona sieciowa

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,  Zakład Biomateriałów, 80-233 Gdańsk, ul., Narutowicza 11/12, tel. 583472964, azielins@pg.gda.pl

Data przyjęcia, funkcja w PTM

1995, przewodniczący Zarządu Oddziału

Specjalność naukowa i zawodowa

Fizykochemia metali i stopów, inżynieria biomateriałów, niszczenie wodorowe