STUDIA PODYPLOMOWE/KURSY

Studia podyplomowe lub kursy organizowane w Politechnice Gdańskiej:

  • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I
  • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik  IWE II i IWE III

System ten jest stosowany od 1 stycznia 2012r.