STUDIA PODYPLOMOWE/KURSY

Studia podyplomowe lub kursy organizowane w Politechnice Gdańskiej zawierają następujące części kształcenia w zakresie IWE:

  • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I - kurs dokształcający
  • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik  IWE II i IWE III - studia podyplomowe

System ten jest stosowany od 1 stycznia 2012r.