POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Wydział Mechaniczny

Katedra  Inżynierii Materiałowej i Spajania
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Sekretariat:
mgr Beata Szczęsna-Raczkowska

tel.: +48 58 347 26 98
e-mail: kimis.wm@pg.edu.pl

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. PG
tel.: +48 58 347 17 52
e-mail: mszkodo@pg.edu.pl