POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Wydział Mechaniczny

Katedra  Inżynierii Materiałowej i Spajania
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk


Sekretariat:
mgr Beata Szczęsna-Raczkowska

tel.: +48 58 347 26 98
e-mail: kimis.wm@pg.edu.pl


Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG
tel.: +48 58 347 17 52
e-mail: mszkodo@pg.edu.pl

                    ___________________________________________________________________________________________________________________

Wyróżnienie:     Marcin Wekwejt – doktorant Katedry Inżynierii Materiałowej i SpajaniaZespołu Biomateriałów

                    ___________________________________________________________________________________________________________________