OŚRODEK KSZTAŁCENIA

Nazwa ośrodka:    
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNY  - ZESPÓŁ SPAWALNICTWA

Adres ośrodka:    
Politechnika Gdańska
Wydział INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA
Zakład Inżynierii Spajania
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Kierownik ośrodka:
dr inż. Tomasz Kozak, docent PG

Z-ca Kierownika:
dr inż. Wojciech Kiełczyński, docent PG

Schemat organizacyjny

 

Certyfikat ośrodka kształcenia