AUTORYZOWANY OŚRODEK SZKOLENIOWY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING

AUTHORISED TRAINING BODY (IIW ATB)

prowadzi kształcenie personelu spawalniczego w zakresie:

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik: Część IWE I, IWE II, IWE III

Aby obejrzeć FILM, proszę kliknąć na poniższą ikonę

rozdzielczość filmu można wybrać w ustawieniach youtube 

            
       

 

Aby obejrzeć FILM z napisami w j. angielskim, proszę kliknąć w poniższy link

http://youtu.be/6IEdorKZrF4

 

Aktualna liczba wydanych zaświadczeń o ukończonym kursie lub studiach podyplomowych:

1119   

 

WAŻNE KOMUNIKATY

Z zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2021 z 14.01.2021r.  wynikają zmiany terminów rozpoczęcia i kontynuwania studiów podyplomowych. Dotyczy to w szczególności studiów podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 16 edycji.
Zarządzenia Rektora PG, oraz decyzja Dziekana WM dostępna jest na witrynie PG.
Termin rozpoczęcia Studiów podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 16 edycji zostaje przesunięty - informacje szczegółowe w zakładce Studia podyplomowe.
Proceduta COVID-19 - w zakładce Do pobrania.

 

Kontakt:

IIW ATB

Instytut Technologii Maszyn i Materiałów

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

 POLITECHNIKA GDAŃSKA
Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Tel. +48 583472021
e-mail:    iwe.wm@pg.edu.pl    lub    tkozak@pg.edu.pl

 

Data ostatniej aktualizaji:  04 kwiecień 2022r.

Dr inż. Tomasz Kozak, doc. PG