AUTORYZOWANY OŚRODEK SZKOLENIOWY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING

AUTHORISED TRAINING BODY (IIW ATB)

prowadzi kształcenie personelu spawalniczego w zakresie:

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik: Część IWE I, IWE II, IWE III

Aby obejrzeć FILM, proszę kliknąć na poniższą ikonę

rozdzielczość filmu można wybrać w ustawieniach youtube 

            
          

 

W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2020 z 8.04.2020r. w sprawie przeciwdziaania rozpowszechnianiu się COVID-19 wśród społeczności PG, nie jesteśmy w stanie dotrzymać terminów związanych z rozpoczęciem i kontynuacją studiów podyplomowych. Dotyczy to w szczególności studiów podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 16 edycji.

 

Kontakt:

IIW ATB, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

WYDZIAŁ MECHANICZNY, POLITECHNIKA GDAŃSKA
Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Tel. +48 583472021
e-mail:    iwe.wm@pg.edu.pl    lub    tkozak@pg.edu.pl

 

Data ostatniej aktualizaji:  23 czerwiec 2020r.

Dr inż. Tomasz Kozak, doc. PG