KURS DOKSZTAŁCAJĄCY "MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK  IWE I"

 

Jednosemestralny KURS DOKSZTAŁCAJĄCY MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE I adresowany jest do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa, jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Engineer - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy.

Kierownik kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I :  

dr inż. Wojciech Kiełczyński, doc. PG

Zarządzanie i administrowanie kształceniem:

dr inz. Tomasz Kozak, doc. PG

Okres zajęć:  
 

15 edycja:     Data rozpoczęcia:    19.10.2018r.                     zakończenia:    26.01.2019r.

 

 

Czas trwania szkolenia:    
93 godzin. Zajęcia w ciągu 5 weekendów, od piątku (od godz. 08:00-17:20) do soboty (do godz. 17:20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Planowane terminy zjazdów:  

15 edycja: 

19 i 20.10.2018r.; 23 i 24.11.2018r.; 07 i 08.12.2018r.; 11 i 12.01.2019r.; 25 i 26.01.2019r.

 

Dyplomy:    
Słuchacze otrzymują:

-świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych/kursu pod nazwą: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I  wydane przez Politechnikę Gdańską,

-zaświadczenie o ukończeniu części szkolenia IWE I.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    
Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,
Zakład Inżynierii Spajania, Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel.:  583472698, fax.: 5834711815
e-mail: tkozak@pg.gda.pl

Ilość miejsc:    
min. 16 - max. 30

 

UWAGA:  Ilość zgłoszeń przekroczyła ilość miejsc.
Od dnia 13.09.2018r. dla nowych zgłoszeń tworzymy listę rezerwową.
W dniu 27.09.2018r. zapadła decyzja o rozszerzeniu ilości miejsc na kursie do 45. W związku z tym, zgłoszenia dokonane do dnia dzisiejszego, zakwalifikowane na listę rezerwową, zostają przesunięte na listę podstawową. Działania z tym związane wymagają pracy i czasu. Prosimy o cierpliwość. Wyniki rekrutacji zostaną podane około 10.10.2018r.
Zakończono rekrutację. Na kurs przyjęto następujące osoby:
L.p. Nazwisko I Imię
1 Bieniek Bogusław
2 Bogdanowicz Władysław
3 Bonderek Klaudiusz
4 Brauer Karol
5 Chudecki Mateusz
6 Cyndecki Paweł
7 Czałbowski Wiktor
8 Czapczyk Kazimierz
9 Duda Piotr
10 Gdaniec Marcin
11 Gerka Sebastian
12 Grabowski Janusz
13 Grabowski Radosław
14 Gronert Michał
15 Jabłoński Łukasz
16 Jamiołkowski Łukasz 
17 Józwowski Izydor
18 Kisiel Adam
19 Kiwilsza Marcin
20 Kliniewski  Mateusz
21 Kokosza Adam
22 Kowalski Piotr
23 Lahutta Kamil
24 Lewandowski Rafał
25 Lewi Kiedrowski Daniel
26 Łuka Patryk
27 Muttke Jacek
28 Piaskowski Łukasz
29 Płoski Patryk
30 Płotka Patryk
31 Podgórski Paweł
32 Poznański Tomasz 
33 Pydyn Cezary 
34 Rogalski Sylwester
35 Rzewnicki Łukasz
36 Sobiesiak Jarosław
37 Socha  Marcin
38 Suchocka Żaneta
39 Szreder Rafał
40 Szulczyński Paweł
41 Theus Grzegorz
42 Wala Marcin
43 Wankewycz Tomasz
44 Wąsicki Mariusz
45 Winter Szymon
46 Wysmyk Łucja
47 Zawadzki Emil

Koszt studiów/kursu:    
szacunkowy koszt: 2300 PLN  -  Politechnika wystawia faktury VAT na wniesione wpłaty. Wpłaty mogą być wnoszone także przez sponsorów, w całości lub części.

Termin zakończenia rekrutacji:  30.09.2018r.
 

Dla 15 edycji:

Dokumenty niezbędne do rejestracji (proszę przesłać na adres tkozak@pg.gda.pl): 

-Zgłoszenie, na druku z zakładki do pobrania,

-Dane kandydata na szkolenie wpisane do arkusza kalkulacyjnego - w materiałach "do pobrania",

-Dyplom/duplikat dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez ukończoną uczelnię. Do zgłoszenia wystarczy kopia lub zeskanowany dokument).

-Dokument stwierdzający zrealizowaną pracę dyplomową (kopia odpowiednich stron z indeksu lub suplementu do dyplomu).

 

Uwaga:    Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów pomocniczych.

 

Program kursu obejmuje przedmioty (programy podlegają modyfikacji):

•           Procesy i wyposażenie spawalnicze - 46 godz.  

•           Materiały i ich zachowanie w czasie spawania - 33 godz.

•           Konstrukcje i projektowanie - 14 godz.

Łączna ilość zajęć  -  93 godz. oraz 2 godz. wstęp i zakończenie

Plan zajęć:

Patrz - Do pobrania.

Warunki pozytywnego zaliczenia:

- Obecność na zajęciach (minimum 90% zajęć objętych planem, dotyczy to obecności na zajęciach z każdego przedmiotu).

 

Pierwszy zjazd uczestników odbędzie się w dniach   19 i 20 października 2018r.                 

Początek zajęć o godz. 8.00 w sali nr 138 Budynku Wydziału Mechanicznego.

Ostateczne zakwalifikowanie uwarunkowane jest:

  • dostarczeniem w czasie pierwszych zajęć wszystkich niezbędnych dokumentów, to jest:
    • oryginał dyplomu/odpis dyplomu, lub uwierzytelniona przez wydającą dyplom uczelnię, kopia,
    • kopia strony indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej lub kopia suplementu dyplomu,
    • dowód tożsamości - do wglądu,
  • podpisaniem umowy z Politechniką Gdańską oraz
  • spełnienie warunków wstępnych dopuszczenia do kształcenia i egzaminu końcowego IWE.

Koszt kursu wynosi 2300,00zł. Odpłatność ta wnoszona będzie na podstawie zawartej umowy. Możliwe jest finansowanie kształcenia przez sponsorów (np. zakład zatrudniający uczestnika) po złożeniu przez sponsora deklaracji według wzoru, który można znaleźć w zakładce "Do pobrania".

 

Wpłatę za kurs, w wysokości 2300,00zł należy przelać na konto bankowe nr:

zostanie podane po uruchomieniu projektu

W tytule właty prosze wpisać: Zadanie finansowe                         , Nazwisko i Imię kursanta