INFORMACJE BIEŻĄCE

Od 1.02.2014r. wprowadzono w życie zmienione zasady kształcenia personelu spawalniczego, określone w dokumencie IIW nr IAB-252r2-14 (February 2014).

Zasady te stosowane są do kursów i studiów podyplomowych rozpoczętych przed końcem 2016r.

Od 1.01.2017r. wprowadzono w życie zmienione zasady kształcenia personelu spawalniczego, określone w dokumencie IIW nr IAB-252r3-16 (February 2016).

Od 1.06.2018r. wprowadzono w życie zmienione zasady kształcenia personelu spawalniczego, określone w dokumencie IIW nr IAB-252r4-18 (July 2018)

Od 1.09.2019r. wprowadzono w życie zmienione zasady kształcenia personelu spawalniczego, określone w dokumencie IIW nr IAB-252r4-19 (January 2019)

Zasady te stosowane są do kursów i studiów podyplomowych rozpoczynających się od wrzesnia 2019r.

Zasady przyjęcia na szkolenie IWE/EWE przedstawiono w zakładce Do pobrania.

 

 

 Obecnie trwają kursy/studia podyplomowe:

   -  Studia podyplomowe Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 15 edycja

W związku z odrzuceniem przez słuchaczy propozycji prowadzenia zajęć metodą zdalną, studia zostały zawieszone do chwili powrotu uczelni do normalnego funkcjonowania.

Planowane studia podyplomowe/kursy

- Studia podyplomowe Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 16 edycji

Poniżej przedstawiono listę osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe

 

 

- Kurs dokształcający Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I - 17 edycji