Tematyka badawczo-wdrożeniowa Katedry

 • Intensyfikacja wymiany ciepła podczas wrzenia w przepływie i kondensacji w przepływie
 • Intensyfikacja wymiany ciepła po stronie powietrznej wymienników ciepła
 • Nowoczesne koncepcje wymienników ciepła: bezpompowe, mikrostrugowe, mini kanałowe, płytowe
 • Pasywna intensyfikacja wymiany ciepła na ożebrowanych powierzchniach płaskich

 

 • Modelowanie numeryczne i fizyczne wysokotemperaturowych  procesów spalania i zgazowania paliw, a zwłaszcza odpadów poprodukcyjnych i biomasy (HiTAC; HiTAG)
 • Wdrażanie nowych technik pomiarowych, jak na przykład: termometria ciekłokrystaliczna i termografia, metoda noża świetlnego, modelowanie wodne kwasowo-zasadowe i klasyczne
 • Zastosowania techniczne mikrostrug w metalurgii i elektronice
 • Siłownie i mikrosiłownie parowe i ORC. Obiegi o sprawności 60+

 

 • Niekonwencjonalne systemy konwersji energii: odnawialne źródła energii, inżynieria słoneczna, magazynowanie energii
 • Badania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych w aspekcie budowlanym
 • Projektowanie aerodynamiczne turbin wiatrowych
 • Projektowanie hydrodynamiczne pomp wirnikowych i turbin wodnych

 

 • Odzysk ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz procesach przemysłowych
 • Układ chłodzenia silnika samochodowego z akumulacją ciepła umożliwiający obniżenie emisji związków toksycznych w fazie nagrzewania silnika
 • Mobilny interfejs identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego umożliwiający normowanie zużycia paliwa

 

 • Wyznaczanie wartości opałowej paliw stałych, płynnych i gazowych oraz charakterystyk termicznych urządzeń cieplno-przepływowych
 • Badania cieplne i przepływowe urządzeń energetycznych, jak na przykład: skraplacze, pompy ciepła, urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • Badania eksperymentalne i teoretyczne zjawisk kawitacyjnych w maszynach przepływowych
 • Miernictwo cieplne - projektowanie, badanie i wzorcowanie aparatury oraz układów pomiarowych dla prostych i złożonych systemów energetycznych, jak na przykład: termometry, ciśnieniomierze, przepływomierze, ciepłomierze itp.