Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
tel: 58 347-22-54 lub 58 347-19-29
pok. 109 budynek LM
e-mail: dmikiele@pg.edu.pl
Profil naukowy
Scientific information

 

Sekretariat

Beata Kaczmarek
tel: 58 347-19-29
fax: 58 347-28-16
pok. 108 budynek LM
e-mail: bkaczmar@pg.edu.pl
e-mail: keiap.wm@pg.edu.pl

 

Nauczyciele akademiccy

Zespół Ekoinżynierii i Silników Spalinowych

dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki prof. uczelni - Kierownik Zespołu Ekoinżynierii i Silników Spalinowych
tel: 58 347-10-24
pok. 414 gmach WM
e-mail: jkropiwn@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński
tel: 58 347-16-22
pok. 110 budynek LM
e-mail: jcieslin@pg.edu.pl
Profil naukowy
Scientific information

dr hab. inż. Zbigniew Kneba prof. uczelni
tel: 58 347-20-77
pok. 411 gmach WM
e-mail: zkneba@pg.edu.pl

dr inż. Bartosz Dawidowicz
tel: 58 347-18-07 (WM) lub 58 347-21-22 (LM)
pok. 402 gmach WM lub 113 budynek LM
e-mail: bardawid@pg.edu.pl

dr inż. Krzysztof Gerlach - pracownik emerytowany
tel: 58 347-13-81
pok. 403 gmach WM
e-mail: kgerlach@pg.edu.pl

dr inż. Blanka Jakubowska 
tel: 58 347-16-74
pok. 403 gmach WM
e-mail: blanka.jakubowska@pg.edu.pl

dr inż. Sławomir Makowski
tel: 58 347-20-29
pok. 412 gmach WM
e-mail: smakow@pg.edu.pl

Zespół Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski - Kierownik Zespołu Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych
tel: 58 347-13-07
pok. 112 budynek LM
e-mail: kosowski@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jan Szantyr
tel: 58 347-25-07
pok. 8 budynek LM
e-mail: jas@pg.edu.pl
Profil naukowy
Scientific information

dr hab. inż. Marian Piwowarski prof. uczelni
tel: 58 347-14-29
pok. 2 budynek LM
e-mail: piwom@pg.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Tesch prof. uczelni
tel: 58 348-63-60
pok. 116 budynek LM
e-mail: krzyte@pg.edu.pl

dr inż. Marzena Banaszek
tel: 58 347-21-99
pok. 15 budynek LM
e-mail: marzena.banaszek@pg.edu.pl

dr inż. Wojciech Włodarski
tel: 58 347-25-64
pok. 2 budynek LM
e-mail: wwlodar@pg.edu.pl

Zespół Systemów i Urządzeń Energetyki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz - Kierownik Zespołu Systemów i Urządzeń Energetyki Cieplnej
tel: 58 347-22-54
pok. 109 budynek LM
e-mail: dmikiele@pg.edu.pl
Profil naukowy
Scientific information

dr hab. inż. Jan Wajs prof. uczelni
tel: 58 347-28-30
pok. 122 budynek LM
e-mail: janwajs@pg.edu.pl

dr inż. Jacek Barański
tel: 58 347-14-07
pok. 117 budynek LM
e-mail: jbaransk@pg.edu.pl

dr inż. Marcin Jewartowski
tel: 58 347-29-20
pok. 124 budynek LM
e-mail: marjewar@pg.edu.pl

dr inż. Michał Klugmann
tel: 58 347-10-03
pok. 102 budynek LM
e-mail: garyb@pg.edu.pl

dr inż. Tomasz Muszyński 
tel: 58 347-24-57
pok. 123 budynek LM
e-mail: tomasz.muszynski@pg.edu.pl

dr inż. Paweł Szymański
tel:
pok.
e-mail: pawel.szymanski2@pg.edu.pl

dr inż. Paweł Ziółkowski
tel: 58 347-29-37
pok. 405 gmach WM
e-mail: pawel.ziolkowski1@pg.edu.pl

Zespół Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji

prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek - Kierownik Zespołu Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji
tel: 58 347-25-16
pok. 111 budynek LM
e-mail: jstasiek@pg.edu.pl
Profil naukowy
Scientific information

dr inż. Rafał Andrzejczyk 
tel: 58 347-18-03
pok. 1 budynek LM
e-mail: rafal.andrzejczyk@pg.edu.pl 

dr inż. Zenon Bonca
tel: 58 347-12-55
pok. 9b budynek LM
e-mail: zenon.bonca@pg.edu.pl

dr inż. Marek Jaskólski - pracownik emerytowany
tel: 58 347-22-98
pok. 3 budynek LM
e-mail: marjasko1@pg.edu.pl

dr inż. Waldemar Targański
tel: 58 347-19-83
pok. 9a budynek LM
e-mail: wtargans@pg.edu.pl

dr inż. Maciej Wierzbowski
tel: 58 347-17-13
pok. 117 budynek LM
e-mail: rwierzbo@pg.edu.pl

 

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni

Krzysztof Engler
tel: 58 347-26-03 lub 58 347-24-22
pok. 17 budynek LM
e-mail: krzysztof.engler@pg.edu.pl

mgr inż. Przemysław Kozak
tel: 58 347-26-03 lub 58 347-24-22
pok. 17 budynek LM
e-mail: przkozak@pg.edu.pl 

inż. Stanisław Woronkin
tel: 58 347-25-22 lub 58 347-11-74
pok. 422 gmach WM
 e-mail: sworonki@pg.edu.pl

 

Doktoranci

mgr inż. Milad Amiri
tel: 58 347-20-73
pok.420 gmach WM
e-mail:

mgr inż. Roksana Bochniak
tel: 58 347-17-33
pok. 413 gmach WM
e-mail: roksana.bochniak@pg.edu.pl

mgr inż. Paweł Dąbrowski
tel:
pok. 103 budynek LM
e-mail: pawel.dabrowski@pg.edu.pl

mgr inż. Maciej Fabrykiewicz
tel: 58 347-21-22
pok. 113 budynek LM
e-mail:

mgr inż. Mariusz Furmanek
tel:
pok. 422 gmach WM
e-mail:

mgr inż. Stanisław Głuch
tel: 58 347-20-73
pok.420 gmach WM
e-mail: stanislaw.gluch@pg.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Gołąbek
tel: 58 347-17-33
pok. 413 gmach WM
e-mail: aleksandra.golabek@pg.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Kaczorowska-Ditrich
tel: 58 347-18-03
pok. 1 budynek LM
e-mail:

mgr inż. Przemysław Król
tel:
pok.
e-mail:

mgr inż. Michał Pysz
tel:
pok. 101 LM
e-mail: michal.pysz@pg.edu.pl

mgr inż. Piotr Radomski
tel: 58 347-20-73
pok.420 gmach WM
e-mail:

mgr inż. Kamil Stasiak
tel: 58 347-20-73
pok.420 gmach WM
e-mail:

mgr inż. Denys Stepanenko
tel:
pok. 423 gmach WM
e-mail:

mgr inż. Karol Tyszkowski
tel:
pok. 423 gmach WM
e-mail:

mgr inż. Oskar Wysocki
tel:
pok.
e-mail:

mgr inż. Elżbieta Żmuda 
tel:
pok.
e-mail: