Oferta usługowa

 • Dobór urządzeń do układu siłowni konwencjonalnych oraz ORC
 • Analiza sitowa materiałów sypkich w zakresie wymiarów ziaren 0,15-2,0 mm
 • Badanie właściwości surowców, półproduktów i produktów żywnościowych (reometr)
 • Badanie operacji jednostkowych i projektowanie maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem obróbki ryb

 

 • Projektowanie i badania układów zasilania paliwami gazowymi LPG, CNG oraz ciekłymi paliwami alternatywnymi (aparatura: hamownie silnikowe 10 – 300 kW, system pomiaru ciśnień i temperatur paliwa zasilającego silnik)
 • Wykonywanie charakterystyk silników spalinowych typu trakcyjnego, obejmujących parametry energetyczne oraz toksyczność spalin (aparatura: hamownie silnikowe 10 – 300 kW)
 • Prace konstrukcyjne i obliczeniowe dotyczące sprężarek i instalacji sprężarkowych
 • Ocena niezawodności i ryzyka w projektowaniu i eksploatacji instalacji przemysłowych

 

 • Projektowanie i optymalizacja eksploatacji lądowych siłowni z silnikami spalinowymi zasilanymi gazem ziemnym lub biogazem
 • Badania cieplno-przepływowe i konstrukcje wymienników ciepła
 • Ocena efektywności działania systemów chłodzenia, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych opartych na odnawialnych źródłach  energii, w tym z wykorzystaniem energii solarnej
 • Badania skuteczności działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

 • Ocena skutków technicznych i energetycznych wymiany w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła czynników o wysokim wskaźniku cieplarnianym GWP
 • Ocena techniczno-ekonomiczna odzysku ciepła w systemach chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji, w tym możliwości wykorzystania w nich tzw. naturalnego chłodzenia (free cooling)
 • Szkolenia i egzaminy na świadectwo kwalifikacji dla osób dokonujących napraw i prowadzących obsługę urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • Profesjonalne tłumaczenia materiałów problemowych i technicznych z zakresu techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła