Sekretariat Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej mieści się w budynku Laboratorium Maszynowego. Pomieszczenia pracowników Katedry oraz laboratoria znajdują się w budynku Laboratorium Maszynowego oraz w budynku głównym Wydziału Mechanicznego.