Studium Podyplomowe WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Studium Podyplomowe "Wentylacja i Klimatyzacja" jest adresowane do kadry zatrudnionej w zakładach projektowych, produkcyjnych i montażowych. Studium pozwoli na aktualizację oraz rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej podczas projektowania, budowy oraz eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak też może być pomocne inżynierom zajmującym się rozprowadzaniem nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Czas trwania Studium - dwa semestry (1 rok) w systemie zaocznym - zajęcia w piątek i sobotę wg harmonogramu ustalonego z uczestnikami. Ogólny wymiar godzin wykładowych, seminaryjnych i laboratoryjnych wynosi ok. 180 godz.

Tematyka zajęć to m.in.:

  • Podstawy mechaniki płynów oraz wymiany ciepła i masy
  • Wybrane zagadnienia z wentylacji i klimatyzacji
  • Racjonalizacja i optymalizacja ekonomiczna w wentylacji i klimatyzacji
  • Wybrane zagadnienia w chłodnictwie
  • Prawo i regulacje w RP i UE

Wykładowcami będą pracownicy Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciele przodujących firm regionu pomorskiego z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Uczestnicy otrzymują licencjonowane przez Politechnikę Gdańską świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego. Koszt uczestnictwa wynosi ok. 3000 zł za semestr.

Nabór jest obecnie wstrzymany.

Informacje o Studium można uzyskać:

Katedra Techniki Cieplnej
Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
tel: (58) 347 1713, 347 1929 fax: (58) 347 2816
e-mail: keiap.wm@pg.edu.pl z dopiskiem STUDIUM

Pliki do Pobrania

Zgłoszenie i kwestionariusz

Program ramowy Studium