Stypendia dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku Zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników SIMP o/Gdańsk Spotkania studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia z Dziekanem Wydziału Mechanicznego
Aktualności
Doktoranci
Oferty Pracy
Galeria
Konferencje
Stypendia
Dla pracowników

Stypendia Stypendia dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku

Stypendia dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku

Studencie I roku studiów I stopnia, jeżeli możesz pochwalić się wybitnymi wynikami w nauce, sukcesami sportowymi, masz szansę otrzymać stypendium dla najzdolniejszych studentów już teraz. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej. Szczegóły dostępne tutaj.

Zebranie Zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników SIMP o/Gdańsk

Zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników SIMP o/Gdańsk

Zapraszamy na kolejne zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników SIMP o/Gdańsk, które odbędzie się dnia 26.10.2017 o godz. 14.30 w Audytorium im. prof. Edwarda Geislera w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Konkurs Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Spotkania Spotkania studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia z Dziekanem Wydziału Mechanicznego

Spotkania studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia z Dziekanem Wydziału Mechanicznego

Wszystkim studentom I roku studiów stacjonarnych I stopnia przypominamyo terminach obowiązkowych spotkaniach organizacyjno-szkoleniowych z Dziekanem Wydziału Mechanicznego oraz przedstawicielami: Wydziałowej Rady Studentów i Biura Karier.

Godziny Godziny Dziekańskie dla studentów I roku w dniu 12.10.2017

Godziny Dziekańskie dla studentów I roku w dniu 12.10.2017

W związku z Imprezą Otrzęsinową dla studentów I roku Wydziału Mechanicznego, w dniu 12.10.2017r. od godz. 7.00 do godz. 12.00 będą obowiązywały Godziny Dziekańskie. Zajęcia zaplanowane w tym dniu: ćwiczenia, laboratoria i projektowe zostaną odrobione w innym terminie.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.