SPOTKANIE WŁADZ MIASTA GDAŃSKA Z WŁADZAMI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

Spotkanie robocze które odbyło się 11.12.2017 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej miało na celu zaprezentowanie obustronnej oferty dotyczącej przyszłej współpracy.