Uchwała Senatu PG nr 65/2017/XIV z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018.

 

Regulamin rekrutacji na studia III stopnia na Środowiskowym Studium Doktoranckim przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Terminarz rekrutacji na Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Mechanicznym

Rok akademicki 2017/2018

 

20.09.2017 godz. 9:00 Rozmowa kwalifikacyjna - sala Rady Wydziału (303)

 

17.07.2017

Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na studia III stopnia

28.08.2017

Pierwszy dzień przyjmowania kompletu dokumentów na studia III stopnia – Dziekanat WM pok. 235

18.09.2017

Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji na studia III stopnia

18.09.2017

Ostateczny termin składnia kompletu dokumentów na studia III stopnia – Dziekanat W pok. 235

20.09.2017 godz. 9:00

Rozmowa kwalifikacyjna

22.09.2017

Ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Proponowana lista opiekunów na rok ak. 2017/2018

Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

 1. Prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński
 2. Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
 3. Dr hab. inż. Krzysztof Tesch
 4. Dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

 1. Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski
 2. Dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

 1. Prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

Katedra Mechaniki i Mechatroniki

 1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof. Kaliński
 2. Dr hab. inż. Krzysztof Lipiński
 3. Dr hab. inż. Marek Galewski, prof. nadzw. PG
 4. Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji

 1. Dr hab. inż. Mariusz Deja

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

 1. Dr hab. inż. Jacek Pozorski