Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

10 czerwca b.r. ogłoszona została rekrutacja standardowa na rok akademicki 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (  Zarządzenie Rektora nr 20/2019 z 10.06.2019 w związku z  Uchwałą Senatu nr 293/2019/XXIV z 29.04.2019). 
Informacje o rekrutacji można znaleźć w zakładce >>> Dla kandydatów na stronie Szkoły Doktorskiej. Zwracamy szczególną uwagę na:

Przypominamy, że rekrutacja do szkoły prowadzona jest przez komisje rekrutacyjne powołane dla poszczególnych dyscyplin, a nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną po uzyskaniu wcześniejszej zgody potencjalnego promotora, wpłaceniu   opłaty rekrutacyjnej, a następnie dostarczeniu   kompletu dokumentów do   Biura Rekrutacji.

Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów

UWAGA! Zapisy na czerwcowy termin (18 czerwca 2019 roku) egzaminu z języka angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym ani też nie był językiem wykładowym na studiach wyższych, a które nie posiadającą żadnego z certyfikatów wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały rekrutacyjnej, są już zamknięte.
 
Kolejny egzamin odbędzie się we wrześniu - najprawdopodobniej 3-4 września 2019 r. Będzie to termin dedykowany tylko kandydatom do szkoły doktorskiej. Czekamy jeszcze na finalne potwierdzenie daty. Osoby, które zapisały się na 9 września 2019 r. (termin podany przez CJO) zostaną automatycznie przepisane na termin wcześniejszy.
 
Zapisy na egzamin przyjmowane są w Cetrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej.
 

Spotkania informacyjne dla kandydatów do szkoły