Informacja o wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów o terminie zebrania wyborczego w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów i w wyborach przedstawicieli do Rad Wydziałów Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademiki 2018/2019.

Informacja o wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów Informacja o wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów

Na prośbę Samorządu przekazujemy informację o wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów i przedstawicieli do Rad Wydziałów, które odbędą się 5 listopada (poniedziałek) w godzinach 16:00-17.30

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademiki 2018/2019. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademiki 2018/2019.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademiki 2018/2019.
Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Wszystkie niezbędne informacje oraz wnioski dostępne są na stronie MNiSzW https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html Miejsce i termin składania wniosków: - pokój 307 – budynek WM - do 14 września 2018 r.

Schedule of the Summer School for PhD Students - POWER 3.5 project Schedule of the Summer School for PhD Students - POWER 3.5 project

We invite all the doctoral students to take part in the Summer School, organised on 28-30 June within the POWER 3.5 project "Integrated Development Program of the Gdańsk University of Technology".

Harmonogram Szkoły Letniej dla doktorantów - POWER 3.5 Harmonogram Szkoły Letniej dla doktorantów - POWER 3.5

W ramach projektu POWER 3.5 "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zapraszamy wszystkich doktorantów do udziału w Szkole Letniej z udziałem visiting professors, która odbędzie się w dn. 28-30 czerwca.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.