Członkowie WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Mechanicznego

przewodniczący: Ilona Bączkowska
v-ce przewodniczący: inż. Jakub Olczak
członkowie:
Karolina Fierek
Daria Mazur
Magda Miler
Martyna Stanisławska
dr inż. Aleksandra Wiśniewska

Lokalizacja: pokój 236a Wydział Mechaniczny PG

Kontakt:
Tel: 58 347 26 84 - tylko w godzinach dyżurów
Mail: wks.mech.pg@gmail.com -  nie odpowiadamy na pytania o dyżury zadawane przez studentów studiów stacjonarnych.

Dyżury WKS:
 Aktualne dyżury WKS są zawsze dostępne na tablicy ogłoszeń przy pokoju 236a WM oraz na fanpage Wydziału Mechanicznego PG na facebook'u.