Członkowie WKS oraz OKS ds. Stypendium Rektora:
Przewodnicząca: inż. Katarzyna Mielnicka
Zastępca przewodniczącego: Aneta Narowska
Członkowie:
inż. Wojciech Safijański,
Patrycja Robaczyńska,
dr inż. Aleksandra Wiśniewska

Lokalizacja: pokój 234 budynek Wydziału Mechanicznego
Kontakt: Tel: 58 347 26 84 - tylko w godzinach dyżurów
e-mail: wks.mech.pg@gmail.com
Strona internetowa: https://www.facebook.com/wksmechanicznypg/