Publikacje członków Zespołu (grupy Bio) i osób współpracujących w obszarze Inżynierii Biomateriałów:

Rok 2019:
 • Bartmański M., Zieliński A., Majkowska-Marzec B., Strugała G.: Effects of solution composition and electrophoretic deposition voltage on various properties of nanohydroxyapatite coating on the Ti13Zr13Nb alloy. Ceramics International. 44 (2018) 19236-19246.

 • Dziaduszewska M., Wekwejt M.: Composites in energy storing prosthetic feet. European Journal of Medical Technologies 3 (20) (2018) 1-5.

 • Majkowska-Marzec B., Rogala, D., Bartmański M., Bartosewicz B., Zieliński A.: Comparison of Properties of the Hybrid and Bilayer MWCNTs—Hydroxyapatite Coatings on Ti Alloy. Coatings 9 (10) (2019), 1-13.

 • Wekwejt M., Michno A., Truchan K., Pałubicka A., Świeczko-Żurek B., Osyczka A., Zieliński A.: Antibacterial Activity and Cytocompatibility of Bone Cement Enriched with Antibiotic, Nanosilver, and Nanocopper for Bone Regeneration. Nanomaterials 9 (8) (2019) 1-18.

Rok 2018:
 • Bartmański M., Zieliński A., Majkowska-Marzec B., Strugała G.: Effects of solution composition and electrophoretic deposition voltage on various properties of nanohydroxyapatite coating on the Ti13Zr13Nb alloy. Ceramics International. 44 (2018) 19236-19246.
 • Bartmański M., Zieliński A., Majkowska-Marzec B., Strugała G.: Effects of solution composition and electrophoretic deposition voltage on various properties of nanohydroxyapatite coating on the Ti13Zr13Nb alloy. Ceramics International. 44 (2018) 19236-19246.
 • Dziaduszewska M., Wekwejt M.: Composites in energy storing prosthetic feet. European Journal of Medical Technologies 3 (20) (2018) 1-5.
 • Wekwejt M., Moritz N., Świeczko-Żurek B., Pałubicka A.: Biomechanical testing of bioactive PMMA bone cements – comparison of the impact of modifiers: antibiotics and nanometals. Polymer Testing 70 (2018) 234-243.
 • Wekwejt M., Pałubicka A., Świeczko-Żurek B.: Antibacterial evaluation of bioactive modifiers of bone cements: antibiotics, nanometals and chitosan. European Journal of Medical Technologies 3 (20) (2018) 6-10.

 

Rok 2017:
 • Bartmański M.: The properties of nanosilver – doped nanohydroxyapatite coating on the Ti13Zr13Nb alloy. Advances in Materials Science vol. 17, no. 2 (52) (2017) 18-28.
 • Bartmański M., Cieślik B., Głodowska J., Kalka P., Pawłowski Ł., Pieper M., Zieliński A.: Electrophoretic deposition (EPD) of nanohydroxyapatite - nanosilver coatings on Ti13Zr13Nb alloy. Ceramics International 43, No. 15 (2017) 1-9.
 • Głowacki M., Gnyba M., Strąkowska P., Gardas M., Kraszewski M., Trojanowski M., Strąkowski M.: Examination of Sol-Gel Derived Hydroxyapatite Enhanced with Silver Nanoparticles using OCT and Raman Spectroscopy. Metrology and Measurement Systems. 24 (2017) 153–160.
 • Jażdzewska M., Majkowska-Marzec B.: Hydroxyapatite deposition on the laser modified Ti13Nb13Zr alloy: Advances in Materials Science, Volume 17, Issue 4, (2017) 5-13.
 • Ossowska A., Beutner R., Scharnweber D., Zieliński A.: Properties of Composite Oxide Layers on The Ti13Nb13Zr Alloy. Surface Engineering 33, No. 11 (2017) 841-848.
 • Seramak T., Zasińska K., Zieliński A., Andryskowski J., Andryskowska-Ignaczak A., Motyl M.: Prosthetic elements made of the Ti-13Zr-13Nb alloy by selective laser melting. Advances in Materials Science 17, No. 3 (2017) 54-61.
 • Seramak T., Zasińska K., Zieliński A. The use of the Ti-13Zr-13Nb alloy powder for manufacturing of prosthetic parts by selective laser melting. Journal of Basic and Applied Research International 23, No. 3 (2017) 110-116.
 • Seramak T., Zasińska K., Zieliński A., Gubański M.. 3D Printing of metallic implants. World Journal of Research and Review 5, No. 4 (2017) 1-4.
 • Seramak T., Zasińska K., Andryskowski J., Motyl M., Andryskowska-Ignaczak A., Zieliński A.. Selective laser melting of Ti alloy for manufacturing the prosthetic elements. International Journal of New Technlogy and Research, Vol. 3, iss. 12, (2017) s.19-21.
 • Świeczko-Żurek B., Wekwejt M., Pałubicka A.: Degradation of implantable materials – in vivo and in vitro research. European Journal of Medical Technologies. No. 4 (2017), s.1-12
 • Trybuś B., Zieliński A., Beutner R., Seramak T., Scharnweber D.: Deposition of phosphate coatings on titanium within scaffold structure. Acta of Bioengineering and Biomechanics 19, No. 2 (2017) 65-72.
 • Wekwejt M., Świeczko-Żurek B. The Creation of an Antimicrobial Coating on Contact Lenses by The Use of Nanocopper. International Journal of New Technlogy and Research. Vol. 3, No. 9 (2017) s.103-107.
 • Wekwejt M., Świeczko-Żurek B., Szkodo M.: Requirements, modifications and methods of mechanical testing of bone cement – literature review.  European Journal of Medical Technologies. No. 3 (2017) s.1-10.
 • Wekwejt M., Świeczko-Żurek B.: Badania bioaktywności modyfikowanego cementu kostnego – przegląd literaturowy. Inżynieri i Fizyk Medyczny. No. 4 (2017) s.261-269.
 • Wekwejt M., Świeczko-Żurek B., Suchodolska A., Zaborowski A., Szkodo M.: Corrosion degradation of spacers – examination of changes in bone cement coating. European Journal of Medical Technologies. No. 3 (2017), s.24-32.
Rok 2016:
 • Bartmański M., Berk A., Wójcik A..: The determinants of morphology and properties of the nanohydroxyapatite coatings deposited on the Ti13Zr13Nb alloy by electrophoretic deposition technique. Advances in Materials Science vol. 16, no. 3 (49)  (2016) 56-64.
 • Strąkowska P., Beutner R., Gnyba M., Scharnweber D., Zieliński A.: Electrochemically assisted deposition of hydroxyapatite on Ti6Al4V substrates covered by CVD diamond films — Coating characterization and first cell biological results. Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications 59 (2016) 624-635.
 • Świeczko-Żurek B., Bartmański M.: Investigations of titanium implants covered with hydroxyapatite layer. Advances in Materials Science vol. 16, no. 2 (48)  (2016) 78-87.
Rok 2015:
 • Bartmański M., Świeczko-Żurek B., Zieliński A.: Influence of Staphylloccoccus bacteria adhesion on the degradation of the Ti6Al4V alloy. Sylwan 159, No. 6 (2015).
 • Bartmański M., Świeczko-Żurek B.: Project of hip joint endoprosthesis for an individual patient with materials selection. Advances in Materials Science vol. 15, no. 1 (43)  (2015) 28-34.
 • Majkowska B., Jażdżewska M., Wołowiec E., Piekoszewski W., Klimek L., Zieliński A.: The possibility of use of laser-modified Ti6Al4V alloy in friction pairs in endoprostheses. Archives of Metalluegy and Materials 60, No. 2 (2015) 755-758.
 • Majkowska B., Jażdżewska M., Zieliński A., Antoszkiewicz M.: Wpływ modyfikacji laserowej stopu Ti13Nb13Zr na mikrostrukturę powłok hydroksyapatytowych. Inżynieria Materiałowa, Nr 3 (2015) 36-39.
 • Majkowska B.,  Jażdżewska M., Miotke D., Wołowiec E., Zieliński A.: Evaluation of Wear Resistance of Ti Alloys Used for Elements Friction of Knee Endoprosthesis, Solid State Phenomena Vol. 225 (2015), 123-130.
 • Świeczko-Żurek B., Pałubicka A., Zieliński A.: The behaviour of selected silver coated body implants in presence of various bacteria. Sylwan 159, No. 4 (2015).
Rok 2014:
 • Majkowska B., Jażdżewska M., Miotke D., Wołowiec E., Zieliński A.: Evaluation of Wear Resistance of Ti alloys used for elements friction of knee endoprosthesis. Solid State Phenomena 225 (2014) 123-130.
 • Ossowska A., Sobieszczyk S., Supernak-Marczewska M., Zieliński A.: Morphology and properties of nanotubular oxide layer on the Ti13Zr13Nb alloy. Surface and Coatings Technology 258 (2014) 1239-1248.
 • Zieliński A., Strąkowska P., Krzysztofowicz K.: Nanotubular oxide layers and hydroxyapatite coatings on ‘Ti–13Zr–13Nb’ alloy. Surface Engineering 30, No. 9 (2014), 643-649.
 • Zieliński A., Świeczko-Żurek B., Ossowska A.: Environmental degradation of Ti alloys in artificial saliva and a role of fluorides. Inżynieria Materiałowa, Nr 2 (2014) 225-231.
Rok 2013:
 • Klimek L., Wołowiec E., Majkowska B.: Types of wear and tear of biomaterials used in orthopaedic surgery, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 56/2 (2013), 83-89.
 • Majkowska B., Jażdżewska M., Miotke D., Zieliński A.: Ocena odporności na zużycie ścierne stopów Ti na elementy pary trącej endoprotez stawu kolanowego. Inżynieria Materiałowa, Nr 5 (2013) 501-504.
 • Majkowska B., Piekoszewski W., Szczerek M., Wołowiec E.: The effect of depth of surface layers constituted by vacuum technologies on pitting, Archives of Materials Science and Engineering 59/2 (2013), 76-81.
 • Jażdżewska M., Zieliński A., Skalski I., Majkowska B.: Effects of the preheating laser treatment on microstructure and corrosion resistance of Ti6Al4V bioalloy. Engineering of Biomaterials 16 (2013) 122-123.

 

Inne publikacje członków Zespołu (grupy Bio)

Rok 2018:

 

Rok 2017:
 • Hernik A., Gajowiec G., Zieliński A., Serbiński W., Olive J., Ossowska A.: Hydrogen degradation of pre-oxidized zirconium alloys. Advances in Materials Science 17, No. 1 (2017) 5-21.
 • Pałubicka A., Wekwejt M., Świeczko-Żurek B., Zieliński J.: Powikłania po rekonstrukcji piersi: problem zakażeń i strategii prewencyjnej - przegląd literaturowy. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. No 5. (2017), s.89-97.
Rok 2016:
 • Szoka A., Gajowiec G., Serbiński W., Zieliński A. Effect of surface state and stress on an oxidation of the Zircaloy-2 alloy. International Journal of Management, Information, Technology and Engineering 4, No. 2 (2016) 55-64.
 • Strąkowski M., Kraszewski M., Strąkowska P.: Nanoparticles displacement analysis using optical coherence tomography. Proc. of SPIE Vol. 9697 (2016).
Rok 2015:
 • Strąkowska P, Trojanowski M., Gardas M., Głowacki M., Kraszewski M., Strąkowski M.: Nano-particle doped hydroxyapatite material evaluation using spectroscopic polarization sensitive optical coherence tomography. Proc of SPIE BiOS 93122X (2015).