Bioeconomy in the South Baltic Area:

Biomass-based Innovation and Green Growth

Abbreviated project name (acronym)

BioBIGG

The main project aims at mobilizing the innovation potential related to unutilized biological resources in the Agro-Industrial value chains. The project will thus strengthen the SME innovation capacity by the means of cross-border knowledge transfer, advisory activities and preparation of pilot projects and investments.

 

Project implementation period:    1 September 2016 – 31 December 2016

Lead partner:

Region Zealand – Denmark

Project partners:

Region Scania - Denmark

Roskilde university - Sweden

JTI - Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engeneering -Sweden

Agency for Renewable Resources - Germany

Gdańsk University of Technology – Poland

 

 

Interreg South Baltic Programme 2014-2020

Priority axis 1 Strengthening international activeness and innovation capacity of the South Baltic blue & green economy
Specific objective 1.2 Improve the transfer of innovation for the benefit of blue and green sector SMEs through joint cross-border actions

 

===========================================================================================================

 

                Bioekonomia w obszarze Południowego Bałtyku:

Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych

Akronim projektu

BioBIGG

 

Głównym celem projektu jest mobilizacja potencjału innowacyjnego związanego z niewykorzystaniem zasobów biologicznych
w łańcuchach rolno-przemysłowych oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego w zakresie wzmocnienia tego potencjału na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspólne działania transgraniczne.

 

Okres realizacji:  1 września 2016 – 31 grudnia 2016

 

Lider Projektu:

Region Zealand – Denmark

Partnerzy Projektu:

Region Scania - Denmark

Roskilde university - Sweden

JTI - Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engeneering - Sweden

Agency for Renewable Resources - Germany

Gdańsk University of Technology – Poland

 

Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku
Cel szczegółowy 1.2 Poprawa transferu innowacji na korzyść MŚP działających w sektorze niebieskim i zielonym poprzez wspólne działania transgraniczne