Złota Odznaka Wydziału Mechanicznego dla prof. Rüdigera Schuberta

Podczas XIV Międzynarodowego Sympozjum RESEARCH-EDUCATION-TECHNOLOGY, które odbyło się 16 maja na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, prof. Rüdiger Schubert z Hochschule Bremen został uhonorowany Złotą Odznaką Wydziału Mechanicznego. Doceniono zaangażowanie profesora m. in. w wymianę studentów pomiędzy uczelniami i wkład w kształcenie gdańskich inżynierów.

Na początku uroczystości prof. Janusz T. Cieśliński przypomniał historię sympozjum, wymieniając osoby najbardziej zaangażowane w organizację poszczególnych zjazdów i współpracę pomiędzy uczelniami, zwłaszcza jej inicjatora, prof. Karla Potthasta z Hochschule  Bremen.

Pierwsze sympozjum zostało zorganizowane w 1989 roku, w tym roku przypada więc wyjątkowy jubileusz trzydziestolecia  współpracy pomiędzy Hochschule  Bremen a Politechniką Gdańską – podkreślił prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG, który był zarazem jednym z organizatorów sympozjum.

Zasługi prof. Rüdigera Schuberta na rzecz współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską i Hochschule Bremen omówił dr inż. Wojciech Kiełczyński.

W latach 2005–2015 prof. Schubert organizował i nadzorował staże i praktyki dla wielu studentów Wydziału Mechanicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych w Bremie, szczególnie związanych z przemysłem lotniczym i techniką kosmiczną. Dzięki jego zaangażowaniu wielu studentów otrzymało dyplomy z technologii spawania laserowego realizowane w Instytucie Techniki Laserowej BIAS. Prof. Schubert uczestniczył również w obronach licznych prac dyplomowych jako recenzent i wspierał nas swoją wiedzą, m. in. prowadząc wykłady na studiach podyplomowych International Welding Engineer z zakresu konstrukcji spawanych ze stopów aluminium. Od lat profesor motywuje także studentów z Bremy, aby przyjeżdżali na naszą uczelnię – wyliczał dr inż. Wojciech Kiełczyński.

Złotą Odznakę Wydziału Mechanicznego wręczyli dziekan prof. Dariusz Mikielewicz i prof. Janusz T. Cieśliński.

To wielka przyjemność wręczyć profesorowi tę oznakę w uznaniu wkładu we współpracę pomiędzy uczelniami. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na jej kontynuację – powiedział prof. Dariusz Mikielewicz.

Prof. Rüdiger Schubert, dziękując za wyróżnienie władzom uczelni i wydziału, opowiedział o związkach swojej rodziny z tą częścią Polski i wspominał swoją pierwszą wizytę w Gdańsku w 2000 roku.

Od czasu, gdy przyjechałem tu po raz pierwszy, z przyjemnością i zarazem z dużą odpowiedzialnością podjąłem się wspierania wymiany pomiędzy Politechniką Gdańską i Hochschule Bremen. Będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby współpraca i wymiana studencka jeszcze bardziej się rozwijały. To szansa dla studentów naszych uczelni – powiedział prof. Schubert.

Dodajmy, że uczestnicy sympozjum minutą ciszy uczcili zmarłego w kwietniu prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej.

Galeria zdjęć