Zaproszenie do udziału w projekcie: „Negative CO2 emission gas power plant”

Szanowni Państwo!

Zespół naukowy z Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej poszukuje studentów ostatniego semestru studiów II stopnia, lub ubiegłorocznych absolwentów, którzy chcieliby zaangażować się w projekt badawczy lub studia doktoranckie rozpoczynające się w październiku 2020 roku. Zatrudnienie planowane jest w ramach bardzo ambitnego polsko-norweskiego projektu POLNOR CCS „Negative CO2 emission gas power plant” (akronim NEGATIVE-CO2-PP), dotyczącego opracowania nowoczesnej koncepcji elektrowni nie emitującej dwutlenku węgla z systemu, a nawet o ujemnym jego bilansie. 

Opis projektu

Politechnika Gdańska jest liderem projektu, który realizowany jest w ścisłej współpracy z renomowanymi instytucjami jak: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz z dwoma polskimi przedsiębiorstwami (IASE - Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. oraz Bros Control Sp. z o.o.), a także z dwoma partnerami zagranicznymi, a mianowicie: NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) i SINTEF (SINTEF Energi AS). 

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie dwóch instalacji demonstracyjnych:

1) do zgazowania osadów ściekowych – prace prowadzone przez dwie jednostki z Wrocławia i NTNU;

2) do spalania tego nietypowego paliwa i wychwytu CO2 (zaangażowanie wszystkich partnerów).

W Politechnice Gdańskiej ma zostać opracowana i zamodelowana technologia zagospodarowania syngazu powstającego w wyniku gazyfikacji osadów ściekowych, a następnie ma zostać zaprojektowana dedykowana mokra komora spalania z wykorzystaniem spalania tlenowego dla tego typu paliwa. Cała instalacja ma zmieścić się w kontenerze i pozytywnie zademonstrować możliwości utworzonej technologii, składającej się z oryginalnego rozwiązania skraplacza natryskowo-strumieniowego, ekspandera i wymiennika ciepła. Po zintegrowaniu instalacji możliwy będzie wychwyt CO2 z powszechnie problematycznych odpadów i osiągnięcie pozytywnego efektu środowiskowego, przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Nie ma jeszcze takich instalacji!

Wymagania stawiane kandydatom 

Kandydaci powinni wykazać się motywacją do rozwoju swoich umiejętności i posiadać bardzo dobrą wiedzę z przedmiotów podstawowych, tj. matematyki, fizyki, grafiki inżynierskiej (również CAD/CAM). Mile widziana jest dobra znajomość zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego do modelowania procesów termodynamicznych, cieplno-przepływowych, fizycznych, chemicznych lub fizykochemicznych. Umiejętność obsługi kodów pakietu Ansys, Ebsilon lub Aspen jest dodatkowym atutem. Ważna jest również znajomość języka angielskiego. Poszukujemy 2-3 kandydatów.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci zainteresowani realizacją tych ciekawych i wymagających zadań proszeni są o kontakt z Liderem Projektu prof. Dariuszem Mikielewiczem (e-mail: dariusz.mikielewicz@pg.edu.pl) z załączonym CV.

Czekamy na Państwa!

Załączone pliki