ZAPRASZAMY NA NOWOCZESNE, PRZYSZŁOŚCIOWE I INTERDYSCYPLINARNE STUDIA na kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek interdyscyplinarny, łączący inżynierię mechaniczną oraz medycynę. Prowadzony wspólnie z Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie inżyniera mechanika posiadającego poszerzoną wiedzę z biomechaniki, biomateriałów, anatomii i fizjologii człowieka, chirurgii, interny, ortopedii, stomatologii i protetyki, biochemii, kardiologii, laryngologii, neurologii, rehabilitacji i innych fascynujących dziedzin. 

 

 

 

 

 • Wybór specjalności pozwala na ukierunkowanie w stronę projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, obsługiwania lub serwisowania urządzeń medycznych lub technologii materiałowych, począwszy od procesu projektowania technologii przez wytwarzanie materiałów i implantów, aż do oceny właściwości użytkowych w implantologii i protetyce.
 • W poszerzaniu wiedzy i umiejętności, prócz kadry naukowo-dydaktycznej PG i GUMed, pomagają pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i wykładowcy z otoczenia gospodarczego.
 • Działania inżynierów mechaniczno-medycznych na całym świecie dostarczają co roku setek patentów i nowatorskich rozwiązań technicznych, dzięki którym skuteczniej leczy się liczne choroby, a pacjenci efektywniej odzyskują zdrowie i jakość życia.

 

Jak wskazują badania ścieżek kariery zawodowej absolwentów PG
pojęcie „bezrobocie”  NIE JEST ZNANE absolwentom kierunku IMM.

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI

 • firmy produkujące sprzęt medyczny (TERMA Urządzenia Medyczne, LeviCare)
 • firmy zajmujące się implantologią (np. European Dental Implant Institute Vivadental, pracownia protetyczna Jerzy Andryskowski)
 • przemysłowe centra badawcze (np. ZIM CTO z programem Sztuczne Serce),
 • kliniki medyczne (np. Klinika Rehabilitacji UCK Gdańsk)
 • firmy zajmujące się technologią druku 3D (BIBUS MENOS, Inntec.pl).

 

KOŁA NAUKOWE

 • KOŁO NAUKOWE MECHANIK
 • KOŁO NAUKOWE MATERIAŁY W MEDYCYNIE
 • KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII MEDYCZNEJ

Interdyscyplinarny charakter kół naukowych ma na celu zrzeszanie studentów wszystkich kierunków naszego Wydziału. Celem działalności Kół Naukowych jest poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności a także zdobywanie praktycznego doświadczenia w różnych branżach przy współpracy z  instytucjami, organizacjami oraz partnerami przemysłowymi.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna mogą pracować jako konstruktorzy; inżynierowie kliniczni i wdrożeniowi w firmach wytwarzających sprzęt rehabilitacyjnyi urządzenia medyczne oraz sztuczne narządy i protezy; technolodzy oraz kierownicy produkcji i eksploatacji; inżynierowie zarządzający sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą wyposażenia technicznego w szpitalach, sanatoriach i placówkach rehabilitacyjnych; pracownicy zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą urządzeń medycznych; naukowcy; audytorzy i menedżerowie.

 

ARGUMENTY ZA:

 • staniesz się pełnoprawnym inżynierem mechanikiem
 • posiądziesz wiedzę medyczną trudną do samodzielnego pozyskania
 • poznasz specyfikę wprowadzania urządzeń medycznych na rynek
 • dowiesz się, co we współczesnej medycynie jest możliwe, a co nie

Studia na kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna to idealna droga do zdobycia solidnego wykształcenia i umiejętności wysoko ocenianych na rynku pracy. Kierunek Inżynieria Mechaniczno-Medyczna istnieje już od kilku lat i plasuje się w czołówce w zakresie popularności kierunków wiodących i unikatowych. Dlatego też tak wysokie jest zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.
Dzięki kierunkowi Inżynieria Mechaniczno-Medyczna może zostać jednym z nich!

 

PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 • wiedza z zakresu projektowania, konstruowania i eksploatacji mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz inżynierii materiałowej w biomedycynie,
 • umiejętność prowadzenia małych i średnich  przedsiębiorstw projektujących
  i wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego,
 • umiejętność współpracy z lekarzami w technicznym wspomaganiu medycyny
  i rozwiązywaniu problemów na styku medycyna - technika,
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z obszaru medycyny i mechaniki,
 • znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Załączone pliki