Zapraszamy na nowo otwarte studia I stopnia w języku angielskim

Od 01.10.2018r. ten tradycyjny i wiodący kierunek studiów na WYDZIALE MECHANICZNYM Politechniki Gdańskiej realizowany będzie w systemie CDIO (Conceive, Design, Implement and Operate), całkowicie w języku angielskim. Kierunek ma na celu pro-przemysłowe i nowoczesne przygotowanie kandydata do wymagającego rynku pracy.

Wszystkie specjalności dają możliwość ukończenia wartościowych studiów i zdobycia wszechstronnego wykształcenia na wysokim poziomie.

Studia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
zwiększają szanse na świetną pracę w przyszłości!
Bądź ambitny i skorzystaj z naszej oferty!!! 

 

 

 

Sześć kierunków studiów I stopnia!

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
  Tradycyjny i wiodący kierunek studiów na Wydziale Mechanicznym, na którym kształcimy inżynierów w zakresie budowy, projektowania i technik wytwarzania maszyn. Od roku akademickiego 2018/2019 zostaje uruchomiona specjalność Design and Production Engineering prowadzona w trakcie siedmiu semestrów całkowicie w języku angielskim.

 

 • ENERGETYKA
  Kierunek ten to proekologiczne technologie energetyczne, diagnostyka i eksploatacja maszyn energetycznych oraz nowoczesne rynki energii. Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym prowadzonym w języku polskim lub angielskim przez Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

 

 • INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA
  To unikatowy kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu inżynierii  mechanicznej, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych. Wybór specjalności pozwala na ukierunkowanie kandydata w stronę projektowania urządzeń  medycznych lub protetyki i implantologii. W poszerzaniu wiedzy i umiejętności pomagają pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i wykładowcy z otoczenia  gospodarczego.

 

 • MECHATRONIKA
  Mechatronika to połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania,  projektowania i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych. Absolwent to kandydat na nowoczesnego inżyniera ds. projektowania mechatronicznego w zakresie  konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania maszyn i procesów roboczych.

 

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  Wiedza na tym kierunku dotyczy inżynierii produkcji, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów zarządzania jakością i kontroli jakości procesów produkcyjnych. W licznych laboratoriach i pracowniach wydziału Kandydat zapoznaje się z nowoczesnymi centrami obróbkowymi, metodami  szybkiego prototypowania 3D oraz komputerowym wspomaganiem projektowania, wytwarzania i kontroli jakości procesów produkcyjnych.

 

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
  Tok studiów prezentuje konkretne zagadnienia związane z tworzeniem nowych materiałów, w tym polimerowych, inżynierią korozyjną oraz zastosowaniem nowoczesnych  materiałów specjalnych, przede wszystkim w medycynie i elektronice. Jest to kierunek międzywydziałowy, prowadzony przez Wydział Mechaniczny, Wydział Chemiczny  oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Załączone pliki