XV edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017

 • Termin składania prac: 16 października 2017 r.

  Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

  Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

  Termin składania prac: 16 października 2017 r.

  Rozstrzygnięcie Konkursu: 24 listopada 2017 r.

  Prace należy dostarczyć na adres:
  Urząd Patentowy RP
  al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  pokój 419

  z dopiskiem „konkurs na pracę”

  Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

  Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

  Załączniki:

  1. regulamin Konkursu

  2. formularz zgłoszeniowy