Wyróżnienie: Pan Marcin Wekwejt - doktorant Zakładu Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania

Gratulacje,

Pan Marcin Wekwejt – doktorant Zakładu Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania uzyskał nagrodę za zaprezentowanie najlepszego plakatu naukowego w ramach sekcji ,,Biomateriały i nanomateriały” na II Ogólnopolskim Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów - BioOrg 2017. Temat wyróżnionego posteru dot. nanosrebra jako modyfikatora bioaktywności cementu kostnego. Badania zostały przeprowadzone we współpracy z P. mgr A. Pałubicka (z Zakładu Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie) oraz pod promotorstwem P. dr hab. inż. Beaty Świeczko-Żurek. 

Załączone pliki