Wyróżnienie: Pan Marcin Wekwejt - doktorant Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania

  • Gratulacje,

    Pan Marcin Wekwejt – doktorant Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania , Zakładu Biomateriałów uzyskał wyróżnienie najlepszej pracy przedstawionej w sesji wystąpień ustnych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu pt. ,,Bioaktywność i biofunkcjonalność cementu kostnego – charakterystyka i metody badań” na IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2017.