Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską


Uprzejmie informujemy, że mgr inż. Ewa Kozłowska, absolwentka Wydziału Mechanicznego kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna została laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

http://www.wup.gdansk.pl/artykul/rozstrzygniecie-konkursu.html

Serdecznie gratulujemy!