Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej otrzymał dofinansowanie Projektu pn. „Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowe” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego zespołu trigeneracyjnego wykorzystującego rewersyjną powietrzną pompę ciepła, która będzie wykorzystywać powietrze zewnętrzne jako dolne źródło ciepła, napędzaną silnikiem spalinowym współpracującym z urządzeniem do obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza.

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum:

  • Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
  • VBW Sp. z o.o.

Okres trwania projektu: styczeń 2018 – grudzień 2020

Kierownikiem Projektu jest: prof. dr hab. inż. Dariusz MIKIELEWICZ, prof. zw. PG.