Włocławska spółka z Grupy ORLEN i Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej zawarły w czwartek, 7 lutego porozumienie o współpracy.