UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW obronionych w roku akademickim 2017/2018

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW  UKOŃCZENIA STUDIÓW obronionych w roku akademickim 2017/2018, które odbędzie się 9 czerwca 2018 roku (sobota) o godz. 11.00 w Audytorium Wydziału Mechanicznego (budynek nr 40 sala nr 211) Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 6.06.2018r. na adres: joanna.smolarczyk@pg.edu.pl

Zwracamy się również z prośbą o dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego oryginału dyplomu wraz z okładką (niebieska) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca do godziny 9.00.
Osoby, które nie dostarczą dyplomu nie znajdą się na liście osób, którym Dziekan uroczyście wręczy dyplom wraz z listem gratulacyjnym